Close
Rečica ob Savinji 74, 3332 Rečica ob Savinji

Gradiva za velikonočne blagoslove

Kako blagosloviti butare? Kako blagosloviti velikonočni ogenj? Kako blagosloviti velikonočna jedila? – Uporabite Mali domači velikonočni obrednik. Zaradi aktualnih razmer v naši župniji ne bo blagoslova ognja in velikonočnih jedi v tradicionalni obliki, ampak v družinskem krogu...

Read more

Gradiva za bogoslužje in verouk

http://sku.rkc.si/2021/02/06/osnovnosolska-kateheza-od-8-12-februarja-2021/ Gradivo za verouk - SKU http://svmartin.net/veroucno-gradivo-pred-5-nedeljo-med-letom-7-februar/ Gradivo za verouk - Velenje - sv. Martin http://sku.rkc.si/2021/02/05/skupaj-in-z-njim-na-5-nedeljo-med-letom/...

Read more