Close
Rečica ob Savinji 74, 3332 Rečica ob Savinji

Prvoobhajanska tridnevnica – 1. dan