Velikonočno tridnevje

VELIKI TEDEN

priložnost za sv. spoved

priložnost za sv. spoved

ponedeljek, torek, sreda:
zjutraj: pred in med jutranjo sv. mašo

zvečer: od 17h in med sv. mašo ob 18h
cvetna nedelja: dopoldne pred in med sv. mašami v župnijski cerkvi
veliki četrtek: zjutraj in pred obredi: med obredi ne bo spovedovanja
veliki petek: zjutraj, med križevim potom in večernimi obredi
velika sobota: zjutraj in med blagoslovi v župnijski cerkvi
Med velikonočno vigilijo ne bo spovedovanja!

Veliki četrtek

spomin Jezusove zadnje večerje 

Veliki četrtek je dan spomina na Jezusovo zadnjo večerjo. Bogu se zahvaljujemo za dar duhovništva in sveto evharistijo. Pod podobo kruha in vina Gospod ostaja z nami.

Sveta maša bo zvečer ob 19h.

Veliki petek

spomin Jezusove smrti

Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja, s katerim nas je odrešil.

Ob 15. uri bo v župnijski cerkvi pobožnost križevega pota.
Obredi velikega petka bodo zvečer ob 19. uri.

Velika sobota

blagoslov ognja

6:00 - blagoslov ognja na veliko soboto

Blagoslovljen ogenj prižgemo pri župnijski cerkvi. Na bukovih gobah se ogenj prinese domov in raznese po vaseh. Z blagoslovljenim ognjem pokadimo in blagoslovimo svoje domove.

Blagoslov ognja bo ob 6:00 pred župnijsko cerkvijo.

Na veliko soboto blagoslavljamo jedi, ki nas spominjajo na Jezusovo trpljenje. V župnijski cerkvi ves čas poteka češčenje Najsvetejšega pri Božjem grobu.

RAZPORED BLAGOSLOVOV:
Šentjanž: 11h            
Rečica: 13h in 14h
Kokarje: 15h            
Gorica: 16h            

Velika sobota

Blagoslov velikonočnih jedi

Velika sobota

Blagoslov velikonočnih jedi

Na veliko soboto blagoslavljamo jedi, ki nas spominjajo na Jezusovo trpljenje. V župnijski cerkvi ves čas poteka češčenje Najsvetejšega pri Božjem grobu.

RAZPORED BLAGOSLOVOV:
Šentjanž: 11h            
Rečica: 14h in 15h
Kokarje: 15h            
Gorica: 16h            

Velika sobota

Velikonočna vigilija

vigilija – slavje luči

19:00 - velikonočna vigilija

Velikonočna vigilija je najslovesnejša sv. maša v letu. Začnemo jo s slavjem luči. Plamen velikonočne sveče razsvetli temno cerkev. Ob svetopisemskih berilih slavimo velika Božja dela v zgodovini človeštva. S krstnim bogoslužjem se spomnimo svojega krsta. S sveto evharistijo, ki jo obhajamo, spet obhajamo spomin zadnje večerje – Gospod – trpeči, umrli in vstali – je z nami vse dni, do konca sveta!

Velikonočna viglija bo ob 19h v župnijski cerkvi.