Close
Rečica ob Savinji 74, 3332 Rečica ob Savinji

Verouk

Z veroučnim letom bomo začeli v prihodnjem tednu, 28. septembra. Uskladiti moramo še urnik za birmance.

1. RAZRED

Verouk bo potekal po pouku ob petkih.

Otroka je treba pred prvo veroučno uro k verouku vpisati s posebno prijavnico. Dobite jo na spletni strani. Oddajte jo v župnijski pisarni.

UVODNI SESTANEK ZA STARŠE: Torek, 15. 9. 2020 ob 17:30 v cerkvi.

GORICA 1.-6. razred

V dogovoru s patri v Nazarjah lahko verouk obiskujejo s svojimi sošolci iz razreda v župniji Nazarje. Zakramente prvega obhajila in birme bodo vsekakor lahko prejeli v domači župniji.

GORICA 7. in 8. razred

7. in 8. razred bo imel verouk na Gorici popoldne. Za uro se starši uskladite med seboj.

BIRMANCI

Urnik za birmance še ni določen. Ura verouka mora odgovarjati birmancem iz obeh šol (Rečica in Nazarje).

Pomembni datumi: SESTANEK ZA STARŠE – četrtek, 17. 9. 2020 ob 18h.

Birma: ?

PRVOOBHAJANCI

Letošnje leto prinaša nekaj prilagoditev in novosti. V veroučni proces bodo vključeni tudi starši otrok.

SESTANEK ZA STARŠE: torek, 15. 9. 2020 ob 18h – v cerkvi.


Dodatki za 6. razred

Verouk za 6. razred bo na Rečici v sklopu šolskih prevozov.

Tistim šestošolcem, ki pa bi se v letošnjem letu vključili k skavtom v Mozirju, ne bo treba obiskovati verouka (velja samo za 6. razred). (Lahko sicer vseeno pridejo.)


URNIK VEROUKA 2020-2021

1. razred – petek (12:35)
2. razred – četrtek (12:35)
3. razred – ponedeljek (12:35)
4. razred – četrtek (12:35)
5. razred – petek (12:35)

6. razred [fantje] – petek (11:25)
6. razred [dekleta] – ponedeljek (13:20)
7. razred [fantje] – petek (7:45)

7. razred [dekleta] – torek (11:25) [popravek]

7&8. [Gorica] – torek 15:30? Starši se uskladijo med seboj glede urnikov otrok in ure verouka.

8. razred – dekleta – možnost: torek (7:45),
za fante še iščemo termin
birmanci – iščemo popoldanski termin za učence obeh šol.