Close
Rečica ob Savinji 74, 3332 Rečica ob Savinji

Verouk

Z veroukom smo že začeli. Verouk teče po urniku, ki je povezan s šolskimi obveznostmi in prevozi. Nekaj ur (2. razred) pa je še v zraku.

1. RAZRED

Verouk za prvi razred bo na Rečici ob četrtkih in petkih ob 13:20-14:05. Razred bomo zaradi velikosti pri verouku razdelili po abecednem redu.

Otroka je treba pred prvo veroučno uro k verouku vpisati s posebno prijavnico. Dobite jo na spletni strani. Oddajte jo v župnijski pisarni.

GORICA
1.-5. razred

V dogovoru s patri v Nazarjah lahko verouk obiskujejo s svojimi sošolci iz razreda v župniji Nazarje. Zakramente prvega obhajila in birme bodo vsekakor lahko prejeli v domači župniji.

GORICA
6.-9. razred

6. razred iz Gorice se verjetno ne bo mogel pridružiti verouku na Rečici, ki bo letos v sklopu šolskih prevozov, zato bo potekal na Gorici. 6. razredu se lahko pridružijo tudi učenci 7. razreda. Verouk za 6, 7 (in 8r.) bo v ponedeljek ob 15h na Gorici.
9. razred se pridruži razredu devetošolcev na Rečici – v ponedeljek ob 18h.

BIRMANCI

Birmanci bodo imeli verouk ob ponedeljkih ob 18. uri na Rečici.
Tekom leta se bodo vključili v birmanske skupine (petek zvečer, sobota dopoldne) ali pripravo prvoobhajanskega srečanja v marcu.

Pomembni datumi:
Duhovni vikend v Šmihelu: 29. 11. – 1. 12. 2019.
Dekanijsko srečanje birmancev: sobota, 28. 3. 2020 (16-18h)
Srečanje birmanskih botrov – 15. 2. 2020 (18-20h), Dom kulture Nazarje. Gost je Karel Gržan.
Srečanje staršev birmancev – četrtek, 16. 1. 2020 (19-20h), Dom kulture Nazarje. Gost je Gregor Čušin.

Birma: 23. 5. 2020 ob 10h – datum so na škofiji potrdili.

Dodatki za 6. razred

Verouk za 6. razred bo na Rečici v sklopu šolskih prevozov. In sicer 6 A in pevci – ob torek 14:00-14:45, 6B (nepevci) – petek 13:20-14:05 (do januarja – potem pa 14:15-15h). Tistim šestošolcem, ki pa bi se v letošnjem letu vključili k skavtom v Mozirju, ne bo treba obiskovati verouka (velja samo za 6. razred). (Lahko sicer vseeno pridejo.)

URNIK VEROUKA 2019-2020

1A: četrtek 13:20-14:05 (razred bomo zaradi velikosti razdelili po abecedi)
1B: petek 13:20-14:05 (razred bomo zaradi velikosti razdelili po abecedi)


  2.: torek 14:00-14:45 (Otroci zaradi šolskih obveznosti ne morejo prej.)


3A: četrtek: 11:30-12:15 (razred bomo zaradi velikosti razdelili)
3B: četrtek: 11:30-12:15 (razred bomo zaradi velikosti razdelili)
  4.: ponedeljek 12:15-13:00 (razred bomo po potrebi razdelili na dopoldansko in popoldansko skupino)
5A: petek 12:30-13:15 (po januarju 13:30-14:15)
5B: četrtek 14:00-14:45
6A +pevci: torek 14:00-14:45
6B (nepevci): petek  13:20-14:05 (po januarju 14:15-15:00)
7 (dekleta): ponedeljek 7:45-8:30
7 (fantje): torek 7:45-8:30
8: torek 13:15-14:00
9: ponedeljek 18:00-18:45

GORICA
6.,7., (8.): ponedeljek 15:00-15:45