Verouk

Rečica ob Savinji

Verouk na Rečici obiskujejo otroci OŠ Rečica ob Savinji. Verouk je usklajen s šolskim urnikom in prevozi ter poteka po končanem pouku.

Urnik 2016-17

1. razred – torek 11:25
2. razred – torek 12:30
3.A razred – ponedeljek 12:30
3.B razred – ponedeljek 13:20
4. razred – petek 11:40
5. razred – četrtek 13:20
6. razred – torek 13:20
7. razred – četrtek 12:30
8. razred – četrtek 14:05
9. razred – petek 12:30

Gorica

Verouk na Gorici je namenjen otrokom, ki obiskujejo OŠ Nazarje in živijo na ozemlju naše župnije. Verouk poteka ob ponedeljkih in torkih. Razredi so zaradi majhnega števila otrok kombinirani. Zaradi vse manjšega števila otrok pri verouku na Gorici bo v prihodnjih letih treba najti kakšno ustreznejšo rešitev, da se zagotovi dovolj kvaliteten verouk.

Urnik 2016-17

ponedeljek
15:30 – 1., 2. in 3. razred (s poudarkov na prvem obhajilu)
16:00 – 4., 5. in 6. razred (spoznavamo Jezusovo življenje)

torek
15:30 – 7. in 8. razred (poudarek na snovi 8. razreda)
16.00 – 9. razred (priprava na sv. birmo)

Informacije za posamezne razrede

Veroučne skupine se med seboj razlikujejo ne samo po starosti otrok temveč tudi po pristopu, metodi in veroučnih pripomočkih (zvezkih, knjigah).

1razred

1. razred

Naši najmlajši učenci se zbirajo v veliki veroučni skupini ob torkih. Pri verouku uporabljamo delovni zvezek, kamor rišemo domače naloge. Učenci imajo urejeno spremstvo na poti k verouku in nazaj do šole. Otroka je treba k verouku vpisati. To lahko storite v župnijski pisarni.

[vpisni obrazec]

2razred

2. razred

Z veroučenci drugega razreda pri urah uporabljamo delovni zvezek. Pri verouku spoznavamo Jezusovo življenje, se učimo moliti in prepevati. Domače naloge so že zahtevnejše in zahtevajo pisne odgovore v celih stavkih. Podobno kot lansko leto tudi letos otroke spremljamo iz šole in nazaj.

Otroci naj k verouku redno prinašajo pisala in delovne zvezke!

3raz

3. razred

Tretje leto verouka je posebno leto – leto priprave na prvo sveto spoved in prvo obhajilo.
Uporabljali bomo delovni zvezek, ki nas v prvem delu leta pripravlja na prvo sveto spoved. V drugem delu leta spoznavamo sveto mašo. Pri tem nam bodo pomagale še razne druge dejavnosti.

Preberite več

4. razred

 V četrtem razredu se sprehodimo skozi svet svetopisemskih oseb in zanimivih zgodb Stare zaveze. V drugi polovici leta se srečamo še z desetimi Božjimi zapovedmi.
Pri verouku uporabljamo knjigo in delovni zvezek.

5razred

5. razred

 V petem razredu se kot mladi raziskovalci odpravimo v svet znamenj, po katerih nam govori Bog. Spoznavali bomo krščanska znamenja, svete zakramente in bogoslužno leto s svojimi zanimivimi simboli.
Pri verouku bomo uporabljali knjigo in delovni zvezek.

6-razred

6. razred

S šestošolci se bomo odpravili na potep skozi Sveto deželo in si ogledali kaj se je tam dogajalo v začetku našega štetja. Kot glavni učbenik nam bodo štiri svete knjige – evangeliji, malce pa nam bo v pomoč tudi stara knjiga za 6. razred. Namesto delovnega zvezka bomo uporabljali delovne liste in navaden zvezek.

7-razred

7. razred

 V začetku zadnje triade z veroučenci ponovno vstopimo v svet Svetega pisma. Z njegovo pomočjo skušamo globlje razumeti tudi najpomembnejše cerkvene praznike.

V pomoč nam bo veroučna knjiga in navaden zvezek, ki nam bo služil za domače naloge.

8. razred

 Z osmim razredom se začne dvoletna priprava na zakrament sv. birme. Veroučno leto je namenjeno ponavljanju osnovnega krščanskega znanja. Pri urah uporabljamo delovni zvezek in veroučno knjigo.

Novost letošnjega veroučnega leta je možnost udeležbe na duhovnem vikendu v Šmihelu nad Mozirjem.

Duhovni vikend – 8. razred
9-razred

9. razred – birmanci

Devetošolcem se letos obeta prav posebno veroučno leto – leto priprave na zakrament sv. birme. Sv. birma je tretji zakrament uvajanja v krščanstvo. Zato je veroučna priprava letos precej drugačna kot smo je vajeni …

Več o birmanskem letu
Sedaj so počitnice.

Informacije o verouku za šolsko leto 2017/18 bodo znane po 15. avgustu, urnik pa v septembru.

In ne pozabite, Gospod nas čaka tudi med počitnicami …