Close
Rečica ob Savinji 74, 3332 Rečica ob Savinji

Pogreb

V nebesa naj te spremijo angeli. Ob tvojem prihodu naj te sprejmejo mučenci in privedejo naj te v sveto mesto Jeruzalem.

iz pogrebnega obreda

Krščanski pogreb

Navada Cerkve je, da z obredi ob pogrebu rajne priporoča Bogu, ter krepi upanje svojih otrok in izpričuje vero v prihodnje vstajenje vseh krščenih v Kristusu.

V težkih trenutkih slovesa niste sami. Med seboj smo povezani tudi z duhovnimi vezmi, ki ne poznajo ovir prostora in časa. Vedite, da smo duhovniki in tudi drugi člani naše župnije z vami povezani z vezmi molitve.

Zato je prav, da o smrti vašega dragega svojca obvestite župnika (najbolje na mobilni telefon), četudi še ne veste datuma pogreba. Navada je, da ob vesti smrti bodisi zjutraj, opoldne ali zvečer zvonovi vabijo k molitvi za rajne, ki so se od nas poslovili.

Ko boste s strani pogrebne službe že bolj jasno vedeli za datum pogreba, pokličite še župnika, da se dogovorite podrobnosti. Dogovorili se boste za srečanje v župnijski pisarni, kjer boste potrebovali še nekatere druge podatke za vpis v mrliško knjigo.

Krščanski pogreb

Navada Cerkve je, da z obredi ob pogrebu rajne priporoča Bogu, ter krepi upanje svojih otrok in izpričuje vero v prihodnje vstajenje vseh krščenih v Kristusu.

V težkih trenutkih slovesa niste sami. Med seboj smo povezani tudi z duhovnimi vezmi, ki ne poznajo ovir prostora in časa. Vedite, da smo duhovniki in tudi drugi člani naše župnije z vami povezani z vezmi molitve.

Zato je prav, da o smrti vašega dragega svojca obvestite župnika (najbolje na mobilni telefon), četudi še ne veste datuma pogreba. Navada je, da ob vesti smrti bodisi zjutraj, opoldne ali zvečer zvonovi vabijo k molitvi za rajne, ki so se od nas poslovili.

Ko boste s strani pogrebne službe že bolj jasno vedeli za datum pogreba, pokličite še župnika, da se dogovorite podrobnosti. Dogovorili se boste za srečanje v župnijski pisarni, kjer boste potrebovali še nekatere druge podatke za vpis v mrliško knjigo.

Potrebni podatki ob prijavi pogreba

Pokojni: ime in priimek, datum in kraj rojstva, bivališče, datum in kraj smrti ter datum pogreba.
Drugi podatki: – podatki o starših pokojnega (ime, priimek (dekliški)) in/ali soporočenca
– podatki o prejetih zakramentih za umirajoče.

O zvonjenju

V župnijski cerkvi zvonimo rajnim
– ob vesti smrti
– dan pred pogrebom (zjutraj, opoldne in zvečer).
– zjutraj na dan pogreba.
Zvonovi v cerkvi vedno zvonijo, da vabijo k molitvi.

Za zvonjenje na podružnicah se dogovorite s tamkajšnjimi ključarji.

Pogrebne sv. maše

Izraz naše vere in solidarnosti s svojci je navada, da za pokojnega naročimo sv. maše. To pomeni, da duhovnika prosimo, da za rajnega daruje sveto mašo. Pri pogrebni sv. maši po navadi preberemo vse darovalce sv. maš. Nekaj darovanih svetih maš bomo obhajali na Rečici (po dogovoru s svojci), z ostalimi pa bomo podprli še druge duhovnike, ki svojih lastnih namenov nimajo.

Za svete maše za pokojne lahko darujete v župnijski pisarni ali pri g. Ferdinandu v času župnikove odsotnosti.

Kaj je 8. in 30. dan?

Lepa navada je, da se teden po pogrebu (t.i. 8.dan) spet zberemo v cerkvi in pri sveti maši molimo za naše pokojne. Pri sveti maši se navadno zberemo tudi mesec po pogrebu (t.i. 30. dan). Namen tega zbiranja ob oltarju je, da v proces našega žalovanja vključimo tudi Boga. Pri sveti maši bomo molili za naše rajne in tudi njihove svojce.

Če boste želeli, se za 8. in 30. dan dogovorite z duhovnikom ob prijavi pogreba.

Kako se obnašamo na pogrebu?

Predvsem spoštljivo. Na pogrebu bomo molili za rajnega in s svojo navzočnostjo izkazali tudi podporo svojcem. Med molitvami, če je možno, glasno sodelujemo. Med procesijo iz vežice v cerkev in iz cerkve h grobu tiho molimo. Zelo nevljudno se je med sprevodom pogovarjati še manj smejati. Sprevod je namenjen molitvi ali vsaj tihemu premišljevanju pokojnikovega življenja.

Če smo se namenili udeležiti pogreba, se udeležimo tudi pogrebne svete maše.

Za pogrebe neugodni termini

Za duhovnika (in župnijsko življenje) je najbolj neugoden dan za pogrebe nedelja, zato se mu le izognimo.

Nekaj omejitev velja tudi za posebne dneve cerkvenega leta – pogrebne sv. maše ne more biti na veliki petek ali veliko soboto (to sta edina dva dneva v letu, ko sv. maše ni). V takšnem primeru je na veliki petek ali soboto samo pogrebni obred, sveta maša pa naknadno.