Close
Rečica ob Savinji 74, 3332 Rečica ob Savinji

Zakrament sv. zakona (poroka)

Razvijajta vajino ljubezen v skladu z njenimi časi in izrazi.
Molita in se dobro pripravita.
Bodita prepričana, da vaju Gospod ne bo pustil samih.
Sprejmita ga, kot da bi bil član vajine družine,
vedno vaju bo podpiral.

papež Frančišek

Zakrament svetega zakona

Zakrament svetega zakona je pomemben mejnik v vajinem življenju. Bogu na poseben način dovolita, da vstopi v vajin zakon in posveti vajino ljubezen, ki mora biti svobodna, zvesta, nerazvezna in rodovitna.

Na tako pomemben dogodek se je smiselno dobro pripraviti; tudi duhovno. Za sklenitev poroke v naši dekaniji je obvezna ena od priznanih priprav. Nam najbližja je v mesecu februarju v Nazarjah.

V kolikor vam termin ne ustreza, se udeležite priprave v Celju pri sv. Jožefu:

Datumi tečajev pri sv. Jožefu nad Celjem v letu 2019:
•  november 2017 (17. in 18.)
•  maj 2019 (17. in 18)
•  junij 2019 (14. in 15.)
•  julij 2019 (12. in 13.)
•  september 2019 ( 13. in 14.)
•  oktober 2019 (11. in 12.)
•  november 2019 (15. in 16.)

V petek je prvi del predavanj z začetkom ob 19. uri in sklepom ob 22. uri, v soboto pa drugi del z začetkom ob 8.30 uri in sklepom ob 13. uri. Prosimo, da se na tečaj prijavite vsaj dva dni pred želenim datumom (info@jozef.si ali 0590 73 800). Več: Dom sv. Jožef

V naši dekaniji poteka tečaj za zaročence v mesecu februarju.

Uporaben pripomoček za pripravo na zakon je tudi knjiga (l. 2016) katoliške založbe Emanuel: Poročila se bova! Kaj potrebujeva za dober zakon?

Nekaj dodatnih informacij o poroki najdete med spodnjimi vprašanji. Če vas še vedno muči kakšno vprašanje, ne odlašajte, pokličite, pišite ali se preprosto oglasite v pisarni.

Zakrament svetega zakona

Zakrament svetega zakona je pomemben mejnik v vajinem življenju. Bogu na poseben način dovolita, da vstopi v vajin zakon in posveti vajino ljubezen, ki mora biti svobodna, zvesta, nerazvezna in rodovitna.

Na tako pomemben dogodek se je smiselno dobro pripraviti; tudi duhovno. Za sklenitev poroke v naši dekaniji je obvezna ena od priznanih priprav. Nam najbližja je v mesecu februarju v Nazarjah.

V kolikor vam termin ne ustreza, se udeležite priprave v Celju pri sv. Jožefu:

Datumi tečajev pri sv. Jožefu nad Celjem v letu 2019:
•  november 2017 (17. in 18.)
•  maj 2019 (17. in 18)
•  junij 2019 (14. in 15.)
•  julij 2019 (12. in 13.)
•  september 2019 ( 13. in 14.)
•  oktober 2019 (11. in 12.)
•  november 2019 (15. in 16.)

V petek je prvi del predavanj z začetkom ob 19. uri in sklepom ob 22. uri, v soboto pa drugi del z začetkom ob 8.30 uri in sklepom ob 13. uri. Prosimo, da se na tečaj prijavite vsaj dva dni pred želenim datumom (info@jozef.si ali 0590 73 800). Več: Dom sv. Jožef

V naši dekaniji poteka tečaj za zaročence v mesecu februarju.

Uporaben pripomoček za pripravo na zakon je tudi knjiga (l. 2016) katoliške založbe Emanuel: Poročila se bova! Kaj potrebujeva za dober zakon?

Nekaj dodatnih informacij o poroki najdete med spodnjimi vprašanji. Če vas še vedno muči kakšno vprašanje, ne odlašajte, pokličite, pišite ali se preprosto oglasite v pisarni.

1. Zakrament svetega krsta

Edini potrebni zakrament za sklenitev cerkvene poroke je sv. krst. Ostali zakramenti (evharistija, birma) so priporočljivi, niso pa obvezni!
V določenih primerih je mogoča tudi poroka med krščenim in nekrščenim (glej 7. točko).

2. Priprava na zakon

Za cerkveno poroko je treba opraviti pripravo na krščanski zakon. Na pripravo se je treba prijaviti dovolj zgodaj; priporočljivo vsaj 6 mesecev pred načrtovano poroko, lahko pa si zanjo vzameta tudi vse leto. Dolžina priprave je različna, od enega vikenda oz. nekaj večernih predavanj do več mesecev ali celega leta. Na koncu bosta dobila uradno potrdilo o opravljeni pripravi, ki ga bosta potrebovala pri zapisniku pred poroko.

3. Izbira datuma in kraja

Dovolj zgodaj se morata dogovoriti za datum poroke in cerkev, v kateri se bosta poročila. Navadno je poroka v župniji enega od zaročencev (običajno v nevestini), lahko pa si izbereta tudi cerkev v kateri koli drugi župniji.

4. Izbira duhovnika

Poroči vaju lahko kateri koli duhovnik, ki ga za to prosita. Navadno je to župnik v župniji, v kateri se bosta poročila, lahko pa si izbereta tudi duhovnika od drugod. V tem primeru mu mora domači župnik to odobriti.
Z izbranim duhovnikom se dogovorita tudi, ali si želita poroko z mašo ali le poročni obred.

5. Izbira poročnih prič

Vsak od zaročencev si izbere svojo poročno pričo, ki mora biti polnoletna in opravilno sposobna (to pomeni, da vidi, sliši in je prisebna). Za pričo ni potrebno, da je verna ali ima opravljene zakramente.

6. Zapisnik pred poroko

Zapisnik običajno opravi duhovnik v eni od vajinih domačih župnij, lahko pa tudi duhovnik, ki vaju bo poročil. V zapisniku se evidentirajo in zapišejo vsi uradni podatki in dokumenti, potrebni za poroko. Priporočljivo je, da se ga naredi vsaj en mesec pred poroko.

Za zapisnik so potrebni:

  • potrdilo o opravljeni pripravi na zakon
  • krstni list obeh zaročencev, ki potrjuje, da sta krščena in da še nista cerkveno poročena. Krstni list dobita v župniji, v kateri sta bila krščena. Krstni list ne sme biti starejši od 6 mesecev. Če je bil kdo od vaju krščen v tujini, se pravočasno pozanimajta, ali potrebujeta uradno overovljen prevod krstnega lista.
  • osebni podatki o obeh pričah

Duhovnik, ki bo pripravil zapisnik, bo preveril, ali obstajajo morebitni zadržki za sklenitev cerkvenega zakona, in vaju seznanil z značilnostmi cerkvenega zakona. Zapisnik bosta na koncu tudi podpisala. Če vaju ne bo poročil duhovnik, ki je naredil zapisnik, vama bo ta izdal dokument o zapisniku, ki vama bo omogočil, da se lahko poročita v dogovorjeni cerkvi.

7. Poroka med krščenim in nekrščenim

Poroka katoličana z nekrščenim je izjema, za katero je potrebno posebno dovoljenje (spregled krajevnega škofa). Nekrščeni se mora strinjati, da ne bo oviral verske vzgoje otrok, in se seznaniti z nameni in lastnostmi krščanskega zakona, ki jim ne sme nasprotovati. Zaročenca morata o tem podpisati posebno izjavo. Poleg tega mora nekrščeni dokazati, da še ni poročen. To stori s samskim listom, ki ga pridobi na civilnem matičnem uradu, in s potrditvijo dveh prič.

Poroka v naši župniji

V naši župniji se lahko poročita v župnijski cerkvi sv. Kancijana ali kakšni od naših podružnic (Kokarje, sv. Katarina na Gorici ali sv. Janez Krstnik v Šentjanžu). Domači kleriki izven naših cerkva ne poročamo. Duhovnik, ki bi želel poročati na ozemlju naše župnije, mora za veljavnost poroke pridobiti soglasje domačega župnika (ali krajevnega ordinarija).